Pony Power voor Kids

Zijn de volgende situaties herkenbaar voor jou als ouder/verzorger?

– jouw kind wordt op school vaker buitengesloten

– jouw kind vindt het lastig om vriendjes te maken of te behouden

– jouw kind vindt het lastig om duidelijk te zeggen wat het wil

– jouw kind wordt niet gezien of opgemerkt in de groep

– jouw kind vindt het moeilijk om grenzen aan te geven

– jouw kind gaat niet graag naar school

– jouw kind heeft moeite met veranderingen en nieuwe situaties

– jouw kind wordt gepest of pest anderen

Dan is de Pony Power voor Kids cursus beslist een aanrader!

Pony Power voor Kids cursus

Pony Power voor Kids* is een ervaringsgerichte cursus voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen van 7 tot 12 jaar. We werken in 5 dagen/weken aan verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: Grenzen aangeven en bewaken, omgaan met emoties en samen werken.

Wat maakt deze cursus zo effectief?

  • Buiten in beweging zijn zet het sociale en creatieve brein in actie
  • Door zelf te DOEN, gaan ze zelf ERVAREN en daardoor zelf LEREN
  • Pony’s** geven zachte feedback

Pony’s zijn net als kinderen in het hier en nu. Zij geven zachte, maar heldere feedback zonder agenda of oordeel. Als gecertificeerd trainer en coach zal ik “vertalen” wat zich tijdens de oefening afspeelt. Hierdoor krijgt het kind ruimte om na te denken over een oplossing. Door het gedrag of de houding aan te passen zal het kind direct ervaren welke invloed deze aanpassing heeft op het gedrag van de pony. Ze leren beter omgaan met gevoelens en emoties.

Werkboek

Tijdens de cursus krijgen de kinderen een werkboek. In dit werkboek gaan zij tijdens de cursus aan de slag. Maar ook thuis kunnen zij met hun ouders aan de slag. Zo wordt u als ouder mee genomen in het cursusproces.

Diploma

De kinderen krijgen aan het einde van de cursus een diploma uitgereikt voor het volbrengen van de cursus.

* Pony Power voor Kids is een concept van Groots & Puur met Paardenkracht
** Waar pony’s staat worden ook paarden bedoeld